Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/7081
Тип: Автореферати дисертацій
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Ленгер Я.І. Колізії в муніципальному праві: загальнотеоретичний аспект: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... доктора юрид. наук : спец. . - 12.00.02 / Я.І. Ленгер ; МОН України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2017. - 30 с.
Короткий огляд (реферат)
Дослідження присвячено з’ясуванню основних проблемних питань виникнення, існування та необхідності розв’язання колізій в муніципальному праві, їх специфіки та особливих характеристик. Встановлено, що в країні прийнято і діє велика кількість нормативно-правових актів, багато з яких суперечать один одному, мають внутрішні невідповідності і неузгодженості. Перед юридичною наукою і практикою стоїть завдання глибокого аналізу причин виникнення муніципально-правових колізій, пошук шляхів їх попередження та розв’язання.
В результаті дослідження виокремлено, що виникнення і наростаюча гострота колізій в муніципальному праві багато в чому обумовлюється неповнотою правового регулювання суспільних відносин, порушенням правил юридичної техніки при прийнятті нормативно-правових актів, недостатньо ефективними способами попередження та вирішення останніх. Крім того, встановлено, що метод врегулювання та вирішення колізій в муніципальному праві за допомогою встановлення в законодавстві норм, що визначають, який нормативно-правовий акт повинен застосовуватися в разі суперечливого регулювання одних і тих же суспільних відносин, не отримав належного відображення в процесі правотворчості. При цьому констатовано необхідність розробки загальних і спеціальних колізійних процедур щодо виявлення та вирішення правових колізій в муніципальному праві.
Дата публікації (рік)
Ініціали працівника
Ленгер Я.І.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра права (ФФОЛП)
Електронна пошта
lenger.yana303@gmail.com