Сутність та значеннясоціального підприємництва в регіональній економіці

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7192
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Бондарук Х. В. Сутність та значення соціального підприємництва в регіональній економіці. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. 2018. Вип. 15 (59). С. 16-28.
Ключові слова
Соціальне підприємництво, соціальний ефект, цілі соціального підприємництва, економічний ефект, екологічний ефект, регіональна економіка.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Бондарук Х.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.bondaruk@lntu.edu.ua