Економіка підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7194
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка підприємства : метод. вказівки до викон. практичної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки, 29 Міжнародні відносини спец. 075 Маркетинг, 051 Економіка, 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 48 с.
Ключові слова
Економіка підприємства, капітал підприємства, персонал, оплата праці, продуктивність праці, інвестиції, інновації.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Бондарук Х.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
k.bondaruk@lntu.edu.ua