Регіональна економіка

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7221
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Регіональна економіка : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка підприємства», галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. Л.Л. Ковальська. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 38 с.
Ключові слова
Регіональна економіка, Мезорайонування, Мегарайонування, економічний район, закономірність ефективного розміщення продуктивних сил.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Ковальська Л.Л.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
l.kovalska@lntu.edu.ua