Організація екскурсійної діяльності

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7231
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація екскурсійної діяльності : метод. вказівки до викон. самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» галузь знань 24 Сфера обслуговування, спец. 242 Туризм денної та заоч. форм навч. / уклад. О.М. Громик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 19 с.
Ключові слова
Екскурсії, аспекти екскурсії, функції і ознаки екскурсії, класифікація екскурсій, показ, розповідь.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Громик Оксана Миколаївна
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
o.hromyk@lutsk-ntu.com.ua