Методичні вказівки до проходження переддипломної практики

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7266
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методичні вказівки до проходження переддипломної практики : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Туризм» спец. 242 Туризм галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заоч. форм навч. / уклад.: І. В. Тищук, Л. М. Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 26 с.
Ключові слова
Туризм.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Тищук Інна Володимирівна
Факультет працівника
2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій
Кафедра працівника
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)
Електронна пошта
i.tyshchuk@lutsk-ntu.com.ua