Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7570
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Сушик І.В. Історична ретроспектива становлення системи соціального забезпечення повоєнної Волині // Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС : монографія / За заг. ред. Ж.В. Дерій. – Київ : Кондор, 2017. – C. 29-48 с.
Короткий огляд (реферат)
Пройдена людством межа XX-XXI тисячоліть активізувала соціально-історичні дослідження, зокрема соціальну складову історії повсякденності суспільства. Соціально-історична проблематика останніх років сталінізму для фахівців повоєнної історії є новою і знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Особливої уваги з боку науковців потребують дослідження впливу війни на соціальну диференціацію суспільства, вивчення соціальних груп, поява яких у радянському суспільстві пов’язана з війною і є її безпосереднім наслідком. Інваліди та ветерани війни, діти-сироти, багатодітні матері, пенсіонери, радянські військовополонені та ще багато категорій людей, народжених війною, яких радянська ідеологія ділила на соціально прийнятних та підозрілих (люди, що проживали на окупованій території, остарбайтери, військовополонені, репатрійовані тощо).
Попри новизну соціальної історії, як напряму історичних досліджень та недостатність фахових видань з означеної тематики, актуальними залишаються матеріальні, і, особливо, духовні (ментальні) проблеми повоєнного повсякдення. Як зазначає науковець Наталія Лаас, фокус дослідження слід перенести на такі соціально-психологічні речі, як практики виживання людей в екстремальних умовах існування, адаптацію до нової мирної, однак не менш складної дійсності різних категорій населення.
Ключові слова
Соціальне забезпечення, соціальний захист, соціальна історія, категорії населення.
Дата публікації (рік)
Видавець
Київ : Кондор
Ініціали працівника
Сушик Ірина Вікторівна
Факультет працівника
2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій
Кафедра працівника
2021 Кафедра соціогуманітарних технологій
Електронна пошта
sushykiryna@ukr.net