Конфліктологія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/7935
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Конфліктологія : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Гапончук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 152 с.
Ключові слова
Конфліктологія.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мартинюк Я.М.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Електронна пошта
mart.sn@ukr.net