Фінансовий облік I

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8149
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінансовий облік I : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік та оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. С. В. Зеленко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 92 с.
Ключові слова
Фінансовий облік, облік активів, облік пасивів.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Зеленко Сергій Володимирович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
s.zelenko@lutsk-ntu.com.ua