Економіка підприємства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8195
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економіка підприємства : метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заоч. форми навч. / уклад.: О.А. Мишко, І.М. Пушкарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 140 с.
Ключові слова
Підприємство, Ринкове середовище, Планування діяльності підприємств, Персонал підприємства, продуктивність праці, Капітал підприємства, Інвестиційні ресурси підприємства, Інноваційна діяльність підприємства, Організація виробництва, Витрати на виробництво та реалізацію продукції, Фінансово-економічні результати, Економічна безпека.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мишко О.А.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
o.myshko@lntu.edu.ua