Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8332
Тип: Дисертації
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Гринюк С.В. Підвищення ефективності операцій безцентрового шліфування кілець роликопідшипників в умовах серійного виробництва : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Сергій Васильович Гринюк ; МОН України, Луцький НТУ. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 173 с.
Короткий огляд (реферат)
Робота присвячена вдосконаленню операцій безцентрового шліфування функціональних поверхонь зовнішніх кілець роликопідшипників за рахунок створення науково-практичних підходів до моделювання технологічних операцій та запровадження прогресивних методів безцентрового шліфування переривчастими абразивними інструментами.
На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень виявлені закономірності розповсюдження тепла в зоні шліфування поверхонь кілець, отримані залежності для визначення глибини нагрівання поверхневого шару шліфованої поверхні в залежності від режимів формоутворення і конструктивних особливостей шліфувального інструменту. Математичним моделюванням визначені умови зменшення температури під час переривчастого шліфування, умови підвищення продуктивності при обмеженнях за температурою шліфування. Теоретично та експериментально обгрунтована умова впливу температурного фактору на фізико-механічні параметри якості шліфованих поверхонь кілець роликопідшипників.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Гринюк С.В.
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)
Електронна пошта
sergij.grunjuk@gmail.com