Римське право

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8554
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Римське право : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» галузі знань 08 Право спец. 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад. В.В. Вісин. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 110 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Вісин В. В.
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
Кафедра права (ФФОЛП)
Електронна пошта
visynvv@gmail.com