Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8565
Тип: Монографії
Бібліографічний опис
Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. 160 с.
Короткий огляд (реферат)
У колективній монографії представлено функціональні дослідження, які відображають теоретичні й практичні аспекти удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки. Монографія присвячена актуальній темі та містить прояви наукової новизни в дослідженні найбільш актуальних проблем і завдань, рішення яких визначають стратегію розвитку господарюючих суб’єктів на найближчу перспективу.
Видання передбачене для науковців і практиків у сфері бухгалтерського обліку, керівників і спеціалістів управлінських структур, студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Оцінка, методика, обліково-аналітичне забезпечення, контрольне забезпечення, суб’єкти господарювання, глобалізація економіки.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Риковська Л.О.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
rykovska.l@gmail.com