Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8589
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій
Бібліографічний опис
Ліщук М. Є., Московчук А. Т. Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка : зб. наук. пр. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. Вип. 17 (67). №2. С. 66-74.
Ключові слова
Система управління охороною праці, охорона праці, безпека та гігієна праці, виробничий травматизм, ризикоорієнтований підхід, конвенції та директиви з праці.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Московчук Алла Тимофіївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua