Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8637
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Жураковська І. В., Чудовець В. В. Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук І. Б. Садовської. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. С.32-49.
Короткий огляд (реферат)
Розкрито практику і методику формування забезпечень підприємствами України.
Ключові слова
Збезпечення, МСФЗ, облік.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : ІВВ Луцького НТУ
Ініціали працівника
Жураковська Ірина Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
i.zhurakovska@lutsk-ntu.com.ua