Технології управління персоналом

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8639
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Технології управління персоналом : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Шубала. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 38 с.
Ключові слова
Технології управління персоналом.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Шубалий О. М.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра економіки (ФБ)
Електронна пошта
pcep@lntu.edu.ua