Українська мова

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8727
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для бакалаврів усіх галузей знань денної форми навч. / уклад.: Н.В. Шкляєва, Т.В. Николюк. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 196 с.
Короткий огляд (реферат)
Посібник містить теми лекційних занять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням), теми практичних занять, вивчення яких спонукає студентів до засвоєння теоретичних знань. Питання для самоконтролю та тестові завдання допоможуть перевірити рівень засвоєння інформації.
Видання також включає питання до екзамену та список рекомендованої літератури.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN