Автоматизація виробничих процесів та робототехніка

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8855
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Автоматизація виробничих процесів та робототехніка : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 132 Матеріалознавство галузі знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Мисковець, Ю.П. Фещук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 52 с.
Ключові слова
Автоматизація, Автоматичні лінії, Автоматичні системи, Подачі, Гідропривід, Електричний привід, Маніпулятор, Механізація, Механізми періодичного обертання, Надійність автоматичних систем, Промисловий робот.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Зайчук Наталя Петрівна