Теоретичні основи товарознавства

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8896
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Теоретичні основи товарознавства : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОП Митна справа та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Шегінський. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 15 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua