Митна справа

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8898
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Митна справа : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ОП Міжнародні економічні відносини, галузі знань 29 Міжнародні відносини, спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. А.В. Дзюбинський. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 52 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Петройчук Г.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі (ФБ)
Електронна пошта
g.petroychuk@lntu.edu.ua