Практичний курс англійської мови

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8900
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Практичний курс англійської мови : словник активної лексики до навчального посібника UPSTREAM для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія» галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035 Філологія (прикладна лінгвістика). Ч. 4 / уклад.: Н.П. Киселюк, В.Б. Приходько. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 36 с.
Короткий огляд (реферат)
Видання містить активний вокабуляр до британського навчального посібника рівня В-2 (слова, фразові та ідіоматичні вирази з прикладами їх вживання у мові), вивчення яких сприятиме засвоєнню лексичного матеріалу, необхідного для оволодіння англійською мовою на рівні В-2.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net