Фінанси підприємств

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8906
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Фінанси підприємств : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми „Фінанси, банківська справа та страхування” галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заоч. форм навч. / уклад. І.В. Олександренко. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 84 с.

Ключові слова
Грошові потоки, доходи, витрати, необоротні активи, оборотні активи, прибуток, рентабельність, фінанси підприємств, фінансова санація.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Чиж Наталія Михайлівна
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)
Електронна пошта
chuzh1603@ukr.net