Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/8933
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці= Management of tourism development, hotel and restaurant business in a circular economy : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 18 трав. 2021 р./ за заг. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Громик. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 288 с.
Короткий огляд (реферат)
У збірнику подано матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. У них висвітлено економіку та фінанси сталого розвитку в циркулярній економіці, сучасні технології розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу, інноваційний розвиток туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах сталого розвитку, страхування ризику в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, сучасні технології підготовки конкурентних фахівців у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.
Для науковців, економістів, фахівців і всіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму та готельно-ресторанної справи.
Ключові слова
Управління, розвиток, туризм, готельно-ресторанний бізнес, соціальна відповідальність, бізнес-культура.
Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Монографія
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua