Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9134
Тип: Монографії
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Polinkevych O., Kolosok A. Metody pomiaru wyników realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainies. Poznań, 2020. S. 78–86.
Короткий огляд (реферат)
Описано методи виміру результатів реалізації концепції суспільно-відповільного бізнесу.
Ключові слова
Концепція, суспільна відповідальність, бізнес, методи, вимір.
Дата публікації (рік)
Видавець
Poznań
Ініціали працівника
Полінкевич Оксана Миколаївна
Факультет працівника
2021 Факультет бізнесу та права
Кафедра працівника
2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
Електронна пошта
o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua