Спрощена система оподаткування

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9294
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Спрощена система оподаткування : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Р.В. Сидоренко. - Луцьк : ЛНТУ, 2021. – 12 с.
Ключові слова
Спрощена система оподаткування, малий бізнес, єдиний податок, підприємці на загальній системі оподаткування, РРО.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Сидоренко Роман Вікторович
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
r.sydorenko@lntu.edu.ua