Новітні матеріали та конструкції

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9374
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Новітні матеріали та конструкції : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 191 Архітектура та містобудування денної та заоч. форм навч. / уклад. Б.А. Боярчук. Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 30 с.
Ключові слова
Виготовлення моделі і форми, декоративні розчини та бетони, полімерні та композиційні матеріали.
Рік видання
Видавець
Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Рубан Зоряна
Факультет працівника
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра працівника
Кафедра архітектури та містобудування (ФАБД)
Електронна пошта
zorianaruban2015@gmail.com