Економічна теорія

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9510
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Економічна теорія : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освітньої програми «Економіка» та освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Баула. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 74 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Баула Олена Вікторівна
Кафедра працівника
Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)
Електронна пошта
o.baula@lntu.edu.ua