Методологія наукових досліджень

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9516
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми "Харчові технології та ресторанне господарство" галузі знань 18 Виробництво та технології спец. 181 Харчові технології денної та заоч.форм навч. / уклад. І.М. Дударєв. – Луцьк: ЛНТУ, 2021. – 100 с.
Рік видання
Видавець
Луцьк : ЛНТУ
Ініціали працівника
Голячук С.Є.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (МБФ)
Електронна пошта
s_holyachuk@ukr.net