Іноземна мова за професійним спрямуванням

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9526
Тип: Навчальні посібники
Автор (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва навчального посібника/підручника
Бібліографічний опис
Мартинюк А. П., Киселюк Н. П. Іноземна мова за професійним спрямуванням (Dealing with Сomputers) : навч. посіб. - Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 384 с.
Короткий огляд (реферат)
Мета посібника – збагатити словниковий запас студентів комп’ютерних спеціальностей професійною лексикою. Посібник дозволяє сформувати системні знання і підготувати студентів до подальшого опрацювання технічної професійної літератури. Варто зазначити, що завдання градуйовані. Тому викладач може легко використати принцип диференційованого підходу. Посібник базується на комунікативному підході до вивчення іноземних мов та розрахований на три семестри навчання здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної та заочної форм навчання, освітньої програми «Кібербезпека» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання.

Дата публікації (рік)
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
ISBN
Ініціали працівника
Николюк Т .В.
Факультет працівника
2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права
Кафедра працівника
Кафедра української та іноземної лінгвістики (ФФОЛП)
Електронна пошта
toma.lntu@ukr.net