Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9612
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Нужна О. А., Тлучкевич Н. В., Зеленко С. В. Оцінка структурних змін в обсягах реалізованої продукції підприємствами Волинської області з розподілом їх за розмірами. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в у мовах переходжу до Індустрії 4.0 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 26-27 берез. 2020 р. Рівне, 2020. С. 315-317.
Ключові слова
Великі підприємства, малі підприємства, мікропідприємства, малі підприємства, структурні зміни, реалізована продукція.
Дата публікації (рік)
Видавець
Рівне
Ініціали працівника
Нужна Оксана Анатоліївна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
o.nuzhna@lutsk-ntu.com.ua