Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9633
Тип: Наукова стаття
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис
Тлучкевич Н. В., Нужна О. А., Зеленко С. В. Стратегічне управління витратами за стадіями життєвого циклу продукції в тваринництві. Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації : матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14-15 трав. 2021 р. Львів, 2021. С. 249-251.
Ключові слова
Витрати. управліня, продукція тваринництва, собівартість.
Дата публікації (рік)
Видавець
Львів
Ініціали працівника
Тлучкевич Наталія Володимирівна
Кафедра працівника
Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)
Електронна пошта
n.tluchkevych@lutsk-ntu.com.ua