Автомобілі (теорія)

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9678
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Автомобілі (теорія) : метод. вказівки для самостійної роботи студ. напряму підготов. 6.070106 “Автомобільний транспорт” денної та заоч. форм навч. /уклад.: О.П. Сітовський, В.М. Дембіцький, А.М. Кашуба. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016 р. – 92 с.
Ключові слова
Теорія автомобіля, експлуатаційні властивості, рух автомобіля, тягово-швидкісні властивості, гальмівні властивості, паливна економічність, керованість, стійкість, маневреність, плавність ходу, прохідність, екологічність.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Мазилюк П.В.
Факультет працівника
2020 Машинобудівний факультет
Кафедра працівника
Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)
Електронна пошта
pmazylyuk@gmail.com