Організація баз даних і знань

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9696
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Організація баз даних і знань : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та заоч. форм навч. / уклад.: Ю.А. Лук’янчук, О.О. Гордєєв, П.В. Саварин. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 88 с.
Ключові слова
Бази даних, MySQL.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Лук'янчук Юрій Анатолійович
Факультет працівника
2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)
Електронна пошта
iuriilukianchuk87@gmail.com