Транспортна логістика

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9782
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Транспортна логістика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика», галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад.: Ю. В. Волинчук, К. І. Оксенюк. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 80 с.
Ключові слова
Транспорт, логістика, логістичні потоки.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Волинчук Ю.В.
Факультет працівника
2020 Факультет бізнесу
Кафедра працівника
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)
Електронна пошта
yulija.volynchuk@lutsk-ntu.com.ua