Психологія вищої школи

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9800
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Назва методичних вказівок
Бібліографічний опис методичних вказівок
Психологія вищої школи : конспект лекцій для здобувачів другого магістерського рівня освітньо-професійних програм: «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спец. 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології), 011 Освітні, педагогічні науки» денної та заоч. форми навч. денної та заоч. форм навч. / уклад. О.Г. Сушик. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 152 с.
Ключові слова
Видання містить лекційний курс, індивідуальні науково-дослідні завдання, питання поточного та підсумкового контролю знань, глосарій, список рекомендованих літературних джерел навчальної дисципліни.
Рік видання
Видавець
Луцьк : Луцький НТУ
Ініціали працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій
Факультет працівника
2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра працівника
Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)
Електронна пошта
pokt@lutsk-ntu.com.ua