Моделі елементів електропостачальних систем

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей ресурс: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9925
Тип: Методички
Автор/укладач (Прізвище та ініціали, наприклад: Юзипчук В.Р.)
Бібліографічний опис методичних вказівок
Моделі елементів електропостачальних систем : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В. І. Волинець. Луцьк : Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 82 с.
Ключові слова
Математичне моделювання, ЛЕП, силовий трансформатор, електрична мережа, Matlab.
Рік видання
Видавець
Луцьк : відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
Ініціали працівника
Романюк Микола Валентинович
Факультет працівника
2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії
Кафедра працівника
Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)
Електронна пошта
nickrom86@gmail.com