2008

Автор/укладач Назва Факультет Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Рудь Н.Т.
Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів.
Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. Рудь Н.Т. Оцінка ефективності технологічних інновацій. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. 2008. №2. С. 48-57.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра економіки (ФБ)

Тернопіль 2008
2 Бродська І.І.
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 Київ dicertacia_Brodska_I_I.pdf1.81 МБ
3 Бродська І.І.
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства
Бродська І.І. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09. / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. – 21 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 avtoreferat.pdf441.76 КБ
4 Ватаманюк З.Г., Баула О.В.
Інституційна ефективність ринку цінних паперів
Фінанси України Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів /З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України. - 2008. - №3. - С.101-110.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

Київ : Академія фінансового управління 2008 ФІнанси України_2008_3_10.pdf195.63 КБ
5 Камінська І.М.
Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України
Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал Камінська І.М. Інтегральна оцінка фінансової спроможності регіонів України / І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. - 2008. - №5(83).- С. 92-101.

2020 Факультет бізнесу

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ФБ)

Київ 2008 Kaminska.pdf609.22 КБ