Андрущак І.Є.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Андрущак І.Є., Дем'янчук О.Н., Саварин П.В., Ящук А.А.
Media Technologies in Education, Science and Production

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2018 Lutsk : Information and Publishing Department of Lutsk NTU Monograph_Media Technologies in Education, Science and Production.pdf6.62 МБ
2 Андрущак І.Є., Матвіїв Ю.Я., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Марценюк В.П.
Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition / І.Є. Андрущак, Ю.Я. Матвіїв, В.А. Кошелюк та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2018. - №…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2018 8_Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition.pdf270.68 КБ
3 Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Потейчук М.І., Сіваковська О.М., Марценюк В.П.
Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING / I.Andrushchak, V. Koshelyuk, M. Poteychuk та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 34. - С. 19 – 24.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 9_Peculiarities of the instrumental barriers of strains technology DATA MINING.pdf386.27 КБ
4 Андрущак І.Є., Кошелюк В.А., Сіваковська О.М., Потейчук М.І., Марценюк В.П.
Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands/ I. Andrushchak, V. Koshelyuk, O. Sivakovska, M. Poteychuk, V. Martsenyuk //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - Луцьк. 2019…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 11_Features of information technology distribution of radio waves by frequency bands.pdf708.18 КБ
5 Сіваковська О.М., Ліщина В.О., Андрущак І.Є., Сидорчук Л.Л., Тригуба А.М.
До проблем управління конфігурацією проекту
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. До проблем управління конфігурацією проекту / О.М. Сіваковська, В.О. Ліщина, І.Є. Андрущак та ін. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. - 2019. - № 35. - С. 74 – 78.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 10_До проблем управління конфігурацією проекту.pdf307.76 КБ
6 Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А.
Вибір програмного забезпечення для проведення досліджень по розпізнаванню образів
Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві : тези доп. VIІ міжнар. наук.-практ. конф. Матвіїв Ю. Я., Андрущак І. Є., Крадінова Т. А. Вибір програмного забезпечення для проведення досліджень по розпізнаванню образів. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019) : тези доп. VIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019 ЗБІРНИК ІТОНВ-2019.pdf2.35 МБ
7 Андрущак І.Є., Вахович І.М., Дорош В.Ю., Іщук Л.І., Кондіус І.С., Коробчук Т.І., Купира М.І., Мостовенко Н.А., Ніколаєва А.М., Пиріг С.О., Приступа Ю.В., Салівончик І.М., Шейко Ю.О., Чиж Н.М.
Фінансові механізми структурної модернізації економіки

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2019 Луцьк : ІВВ Луцького НТУ Фін_механ_структр_модерн_економіки_2019.pdf5.88 МБ
8 Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Гануліч Б.К., Крадінова Т.А.
Practical application of the criterion for determining the long-term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Practical application of the criterion for determining the long-term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep / Y.Ya. Matviyiv, I.E Andrushchak, B.K. Ganulich, T.A. Kradinova // Комп'ютерно-інтегровані…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2018
9 Марценюк В.П., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А., Рудь К.І.
Information security: anti-virus protection technologies
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Information security: anti-virus protection technologies / В.П. Марценюк, І.Ш. Дідманідзе, І.Є. Андрущак, Т.А. Крадінова, К.І. Рудь // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. - 2020. - Вип. 38. - С.79-84.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра фундаментальних наук (ФКНІТ)

Луцьк : Луцький НТУ 2020 99-Article Text-364-1-10-20200317.pdf590.69 КБ
10 Андрущак І.Є.
Безпека програм та даних

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

2020 ІВВ Луцького НТУ