Архів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
11 Процюк В.О.

Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару

Переглянути /

Процюк В. О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : дис. ... канд. техн. наук. (доктора філософії) : 05.22.11 / Харківський національний автомобільно-дорожній університет.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2019 Харків dis Protsiuk.pdf7.05 МБ
12 Чапюк О.С.

Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях

Переглянути /

Чапюк О. С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Національний університет "Львівська політехніка". Львів, 2010. 170 с.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2010 Луцьк : Луцький НТУ Дис_ктн_Чапюк О.С._2010.pdf314.12 КБ
13 Чудовець В.В.

Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

Переглянути /

Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / В.В. Чудовець ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - Київ, 2006. - 250 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2006 Київ dis1.doc3.3 МБ
14 Кашицький В.П.

Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921

Переглянути /

Кашицький В.П. Розробка захисних покриттів з підвищеною зносостійкістю на основі епоксидних композитів, модифікованих кремнійорганічним лаком КО-921 : дис... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / В.П. Кашицький. - Луцьк : Луцький НТУ, 2006. — 151 с.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2006 Луцьк : Луцький НТУ diss_Kashytskyi.pdf17.89 МБ
15 Імбірович Н.Ю.

Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою

Переглянути /

Імбірович Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою : дис... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.Ю. Імбірович. - Луцьк : Луцький НТУ, 2006. — 125 с.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2006 ІВВ Луцького
16 Лавренчук С.В.

Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

Переглянути /

Лавренчук С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій : дис. канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Лавренчук Світлана Василівна. – Луцьк, 2016. – 178 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2016 ІВВ Луцького НТУ lavrenchuk_disertaciya.pdf8.23 МБ
17 Гулай О.І.

Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

Переглянути /

Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / Ольга Іванівна Гулай ; Хмельницька гум.-пед. акад. – Хмельницький, 2016…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2016 Хмельницький
18 Бродська І.І.

Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

Переглянути /

Бродська І.І Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : дис. … канд. экон. наук :спец. 08.00.09 / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. - 225.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 Київ dicertacia_Brodska_I_I.pdf1.81 МБ
19 Сачук Ю.Є.

Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки

Переглянути /

Сачук Ю.Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Юлія Євгеніївна Сачук ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2017 Луцьк ДИСЕРТАЦІЯ_Сачук.pdf2.92 МБ
20 Гаврилюк О.О.

Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством

Переглянути /

Бортнікова О.О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / О.О. Бортнікова ; МОН, молоді та спорту України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2012. - 297 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2012 РВВ Луцького НТУ Bortnikova_dis.pdf10.39 МБ