Архів дисертацій

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / кафедра Дата публікації (рік) Видавець Файл
11 Імбірович Н.Ю.

Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою

Переглянути /

Імбірович Н.Ю. Розроблення оксидокерамічних покривів на цирконієвих та титанових сплавах плазмоелектролітною обробкою : дис... канд. техн. наук : спец. 05.02.01 / Н.Ю. Імбірович. - Луцьк : Луцький НТУ, 2006. — 125 с.

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2006 ІВВ Луцького
12 Лавренчук С.В.

Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій

Переглянути /

Лавренчук С.В. Розрахунок напружень біля штампів, отворів та тріщин у композитних пластинчатих елементах конструкцій : дис. канд. техн. наук : спец. 01.02.04 / Лавренчук Світлана Василівна. – Луцьк, 2016. – 178 с.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2016 ІВВ Луцького НТУ lavrenchuk_disertaciya.pdf8.23 МБ
13 Гулай О.І.

Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти

Переглянути /

Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.04 / Ольга Іванівна Гулай ; Хмельницька гум.-пед. акад. – Хмельницький, 2016…

2020 Технологічний факультет

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2016 Хмельницький
14 Бродська І.І.

Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства

Переглянути /

Бродська І.І Обліково-аналітичне забезпечення оцінки вартості підприємства : дис. … канд. экон. наук :спец. 08.00.09 / Ірина Іванівна Бродська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2008. - 225.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2008 Київ dicertacia_Brodska_I_I.pdf1.81 МБ
15 Сачук Ю.Є.

Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки

Переглянути /

Сачук Ю.Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Юлія Євгеніївна Сачук ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра цифрових освітніх технологій

2017 Луцьк ДИСЕРТАЦІЯ_Сачук.pdf2.92 МБ
16 Гаврилюк О.О.

Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством

Переглянути /

Бортнікова О.О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / О.О. Бортнікова ; МОН, молоді та спорту України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2012. - 297 с.

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2012 РВВ Луцького НТУ Bortnikova_dis.pdf10.39 МБ
17 Мазилюк П.В.

Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг

Переглянути /

Мазилюк П.В. Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг : диc. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 /П.В. Мазилюк ; МОН України, Луцький НТУ. - Луцьк : Луцький НТУ, 2019. - 191 с.

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2019 ІВВ Луцького НТУ dis_Mazyliuk_P.V.pdf23.13 МБ
18 Сидорук С.В.

Розвиток регіональних ринків готельних послуг

Переглянути /

Сидорук С.В. Розвиток регіональних ринків готельних послуг : дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / С.В. Сидорук ; МОН України, молоді та спорту, Луцький НТУ, - Луцьк : Луцький НТУ, 2012. - 249 с.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

2012 Луцьк dis.doc8.29 МБ
19 Захарчук О.В.

Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном

Переглянути /

Захарчук О.В. Покращення експлуатаційних показників колісного трактора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном: дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.20 / Захарчук Олег Вікторович ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - Київ : Київський НТУ,…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2013 Київ Дисертація.pdf52.03 МБ
20 Грабовець В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ

Переглянути /

Грабовець В.В. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ОЗЕРНИХ САПРОПЕЛІВ : дис... канд. техн. наук : спец. 05.05.11 / В.В. Грабовець ; МОН України, Львівський національний аграрний університет. - Львів : Львівський національний аграрний…

2020 Машинобудівний факультет

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2010 Львів Дис_Грабовець.pdf21.39 МБ