Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Сацик В.О.
Загальні методи і механізми кодування сигналів

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
2 Сацик В.О.
Загальні методи і механізми кодування сигналів

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
3 Сацик В.О.
Промисловість Інтернет Речей

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2022 Луцьк : Луцький НТУ
4 Федік Л.Ю., Гуменюк Л.О. , Гуменюк П.О.
Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

978-617-7181-38-4 2020 Луцьк : Вежа-Друк Посібник_Виробничі процеси.pdf6.78 МБ
5 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
6 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В.
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ
7 Симонюк В.П.
Сучасні напрямки нанотехнологій

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
8 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Пташенчук В.В., Садовий М.О.
About the assignment of the verification interval
Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф. Kaidyk О., Тerletskyi Т., Ptashenchuk V., Sadovuy М. About the assignment of the verification interval. Приладобудування та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку : метеріали V всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 20-22 жовт. 2022 р.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : Луцький НТУ 2022 2022_ПБіМ_Луцьк_Збірник тез.pdf2.92 МБ
9 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Каліщук В.О., Шишолик І.В., Садовий М.О.
Про вибір методу прогнозування зміни похибки ЗВТ :
Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. : зб. тез доповідей Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Каліщук В.О., Шишолик І.В., Садовий М.О. Про вибір методу прогнозування зміни похибки ЗВТ. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. (м.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 2022 2022_Івано-Франківськ_Збірник тез.pdf4.7 МБ
10 Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Івченко О.В., Пташенчук В.В.
Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки
Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. Кайдик О.Л., Терлецький Т.В., Івченко О.В., Пташенчук В.В. Про корегування похибки вимірювання електромагнітного вимірювального перетворювача під час повірки. Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів : зб. наук. праць VIІ…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

Луцьк : ВІП ЛНТУ 2022 2022_ТК-2022_Збірник тез.pdf4.81 МБ