Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Тип матеріалів: Наукова стаття
Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Гадай А.В.
Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки : зб. наук. пр. Бурбело М. Й., Гадай А. В., Степура О. В. Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Маріуполь 2019 19.pdf573.42 КБ
2 Гадай А.В.
Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Гадай А. В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму. Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. 2017. Вип. 28-29. С. 40-44.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Haday.pdf188.37 КБ
3 Гадай А.В., Мельничук С.М
Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах
Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. Бурбело М. Й., Гадай А. В., Мельничук С. М., Лобода Ю. В. Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах. Вісник Вінницького політехнічного інституту : наук. журн. 2017. № 1. С. 51-56.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Burbelo Haday Viznach potuzhnost navant 3_f e_merezh neSin neSim rezhimah.pdf610.23 КБ
4 Гадай А.В., Грицюк Ю.В.
Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням
Наукові нотатки : міжвуз. зб. Гадай А. В., Грицюк Ю. В. Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням. Наукові нотатки : міжвуз. зб. 2017. Вип. 60. С. 80-85.

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Hadai Model priimachiv.pdf1.12 МБ
10 Падалко А.М.
On Using Information and Communication Technologies in Process of Mathematical Specialties Education
Lecture Notes in Networks and Systems Padalko A., Padalko H., Padalko N. On Using Information and Communication Technologies in Process of Mathematical Specialties Education. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol. 188. Springer, Cham. pp. 716-725. doi: 10.1007/978-3-030-66717…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

Springer 2020 2021_Book_IntegratedComputerTechnologies (1).pdf284.56 КБ
Тип матеріалів: Методички
Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
5 Собчук Д.С., Добровольська Л.Н.
Відновлювальні джерела енергії

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
6 Собчук Д.С., Добровольська Л.Н.
Виробництво та ринок електроенергії

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
7 Добровольська Л.Н., Собчук Д.С.
Електропостачання промислових і непромислових об’єктів МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ
8 Собчук Д.С.
Основи метрології та електровимірювальна техніка

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
9 Добровольська Л.Н., Собчук Д.С.
Методологія проектування СЕП

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра електропостачання (ФЕТЕ)

2020 Луцьк : Луцький НТУ