Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл
1 Сушик О.Г.
Психологія вищої школи

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2017 Луцьк : Луцький НТУ
2 Сушик О.Г.
Психологія вищої школи

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

2019 Луцьк : Луцький НТУ
3 Саварин П.В., Ящук А.А., Поліщук М.М., Великий О.А.
Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів / П.В. Саварин, А. А. Ящук, М.М. Поліщук, О.А. Великий // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук журн. 2019. - Вип. 35. – С. 68–74.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : РВВ Луцького НТУ 2019
4 Поліщук М.М., Саварин П.В., Олещук Т.С., Марчук Б.І.
Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера / М.М. Поліщук, П.В. Саварин, Т.С. Олещук, Б.І. Марчук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2019. - Вип. 35. – С. 60–68.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : ІВВ Луцького НТУ 2019
5 Саварин П.В., Ящук А.А., Корнійчук Н.І.
Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV / А. А. Ящук, П. В. Саварин, Н. І. Корнійчук. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : наук. журн. – 2017. Вип. 28. – С. 35–40.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : Луцький НТУ 2017 Ящук А.А., Саварин П.В., Корнійчук Н.І.pdf393.26 КБ
6 Саварин П.В.
Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю
Компʼютер у школі та сімʼї : наук.-метод. журн. Саварин П. В. Науково-теоретичні передумови застосування медіа-технологій у підготовці фахівців технічного профілю. Компʼютер у школі та сімʼї : наук.-метод. журн. 2016. №4 (132). С. 4–7.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Київ 2016 CSF4_2016.pdf14.75 МБ
7 Саварин П.В.
Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій
Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. Саварин П. В. Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій. Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. 2015. Т. 46, №2. С. 81–90.
Режим доступу до ресурсу:…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Київ 2015 Scan-151202-0001.pdf2.43 МБ
8 Саварин П.В.
Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства
Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : Навукова-практычны часопiс Демьянчук А.Н., Саварин П.В. Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства. Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта : навукова-практычны часопiс. Вiцебск, 2014. №6 (84). С. 100–105.

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Вітебськ : Вітебський державний університет 2014 Scan-150303-0001.pdf647.62 КБ
9 Саварин П.В.
Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Демʼянчук, П. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Луцьк…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Луцьк : СНУ імені Лесі Українки 2014 Scan-141025-0001.pdf2.06 МБ
10 Лепкий М.І., Подоляк В.М., Саварин П.В.
Оцінка готовності студентів-магістрів вищого технічного навчального закладу до педагогічної діяльності
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки РДГУ : зб. наук. пр. Лепкий М. І., Подоляк В. М., Саварин П. В., Оцінка готовності студентів-магістрів вищого технічного навчального закладу до педагогічної діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки РДГУ : зб.…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій (ФКНІТ)

Рівне : РДГУ 2013 Scan-150217-0001.pdf15.74 МБ