Ліпич Л.Г.

Автор/укладач Назва Факультет / Кафедра Рік видання Видавець Автор/укладач Назва статті Назва журналу/наукового збірника/матеріалів конференцій Бібліографічний опис Факультет / кафедра Видавець Дата публікації (рік) Файл Автор/укладач Назва навчального посібника/підручника Факультет / Кафедра ISBN Дата публікації (рік) Видавець Файл
1 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
2 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
3 Ковальчук Н.В., Ліпич Л.Г.
Методологія наукових досліджень та системне мислення

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2021 Луцьк : ЛНТУ
4 Ковальчук Н.В., Ліпич Л.Г.
Методологія наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Луцьк : ЛНТУ
5 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Луцьк : ЛНТУ
6 Ліпич Л.Г., Ковальчук Н.В.
Методологія наукових досліджень

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2022 Луцьк : ЛНТУ
7 Ліпич Л.Г., Полінкевич О.М., Загоруйко В.Л.
Економіка підприємства

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи (ФЕТЕ)

978-966-940-359-9 2021 Луцьк : Вежа-Друк Економіка_електронний підручник (1).pdf15.05 МБ
8 Ліпич Л.Г.
Моделі організаційної культури підприємства в контексті деструктивних змін
Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн Ліпич Л. Г. Моделі організаційної культури підприємства в контексті деструктивних змін. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки : наук. журн. 2021. Т. 3, № 27. С. 81-89.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Луцьк : Вежа-Друк 2021 document (1).pdf357.57 КБ
9 Ліпич Л.Г.
Дослідження чинників демотивації працівників підприємства
Економічний форум : наук. журн. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., Кушнірук М. А. Дослідження чинників демотивації працівників підприємства. Економічний форум : наук. журн. 2021. № 3. С. 70-78.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Луцьк : Луцький НТУ 2021 ЕКОНОМІЧНИЙ-ФОРУМ-3-2021-страницы-70-78.pdf1.45 МБ
10 Ліпич Л.Г., Загоруйко В.Л.
Комунікаційні процеси в бізнес-моделях
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична : зб. наук. пр. Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А., Загоруйко В.Л. Комунікаційні процеси в бізнес-моделях. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична : зб. наук. пр. 2021. Вип. 29. С. 81-89.

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Львів : СПОЛОМ 2021 комунікаційні процеси в бізнес-моделях.pdf331.88 КБ