Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
11 Яновець А.І., Губіна А.М.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Переглянути /

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – Психологія, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 05 Соціальні та поведінкові науки,…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2023 Луцьк : ЛНТУ
12 Здолбіцька Н.В.

Чисельні методи

Переглянути /

Чисельні методи : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп'ютерні науки денної та заоч.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
13 Здолбіцька Н.В.

Чисельні методи

Переглянути /

Чисельні методи : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
14 Гадай А.В.

Електротехніка в електроенергетиці

Переглянути /

Електротехніка в електроенергетиці : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
15 Гадай А.В.

Електротехніка в електроенергетиці

Переглянути /

Електротехніка в електроенергетиці : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
16 Гадай А.В.

Електротехніка в електроенергетиці

Переглянути /

Електротехніка в електроенергетиці : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
17 Бабій М.Ф.

Психодіагностика. Практикум із загальної психології

Переглянути /

Психодіагностика. Практикум із загальної психології : метод. вказівки до практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф.…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
18 Бабій М.Ф.

Психологія суїциду

Переглянути /

Психологія суїциду : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 24…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
19 Бабій М.Ф.

Корекційно-розвивальна робота практичного психолога

Переглянути /

Корекційно-розвивальна робота практичного психолога : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
20 Бабій М.Ф.

Психологія професійної етики

Переглянути /

Психологія професійної етики : метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ,…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ