Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
11 Куцай Н.С.

Державне та регіональне управління

Переглянути /

Державне та регіональне управління : метод. вказівки до практичних та самостійних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
12 Куцай Н.С.

Державне та регіональне управління

Переглянути /

Державне та регіональне управління : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент, денної та заоч. форм навч. / укладач Н.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
13 Бондарчук Л.Ф.

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільна безпека

Переглянути /

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільна безпека : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)

2024 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
14 Рябчиков М.Л., Фурс Т.В.

Опір матеріалів

Переглянути /

Опір матеріалів : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія спец.132 Прикладна механіка, освітньо…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки (ФАБД)

2022 Луцьк : ЛНТУ
15 Земко А.М.

Екологічне право

Переглянути /

Екологічне право : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Право» галузь знань 08 Право спец. 081 Право для денної та заоч. форм навч. / уклад. А.М. Земко. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 361с.

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
16 Киселюк Н.П., Бондар Т.Г.

Лексикологія

Переглянути /

Лексикологія : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Філологія (Прикладна лінгвістика)» галузі знань 03 Гуманітарні науки спец. 035…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2024 Луцьк : ЛНТУ
17 Євсюк М.М.

Електроніка та перетворювальна техніка

Переглянути /

Електроніка та перетворювальна техніка : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
18 Гуменюк Л.О. , Гуменюк П.О.

Випускна кваліфікаційна робота

Переглянути /

Випускна кваліфікаційна робота : метод. вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 17…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
19 Коробчук Т.І.

Сучасні концепції прийняття рішень

Переглянути /

Сучасні концепції прийняття рішень : методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування»…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
20 Коробчук Т.І.

Сучасні концепції прийняття рішень

Переглянути /

Сучасні концепції прийняття рішень : конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ