Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
21 Бабій М.Ф.

Психологія суїциду

Переглянути /

Психологія суїциду : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 76 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
22 Бабій М.Ф.

Корекційно-розвивальна робота практичного психолога

Переглянути /

Корекційно-розвивальна робота практичного психолога : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 84 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
23 Бабій М.Ф.

Психологія професійної етики

Переглянути /

Психологія професійної етики : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 72 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
24 Бабій М.Ф.

Психодіагностика. Практикум із загальної психології

Переглянути /

Психодіагностика. Практикум із загальної психології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Психологія» денної та заоч. форм навч. / уклад. М. Ф. Бабій. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 60 с.

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2023 Луцьк : ЛНТУ
25 Дорош В.Ю., Іщук Л.І., Купира М.І.

Переддипломна практика

Переглянути /

Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
26 Коменда Н.В.

Основи електропостачання

Переглянути /

Основи електропостачання : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
27 Коменда Н.В.

Основи електропостачання

Переглянути /

Основи електропостачання : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2023 Луцьк : ЛНТУ
28 Коробчук Л.І.

Педагогіка, психологія та етика ділових відносин

Переглянути /

Педагогіка, психологія та етика ділових відносин : курс лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 201 Агрономія денної та заоч. форм навч…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

2023 Луцьк : ЛНТУ
29 Садова О.Л., Кашицький В.П.

Триботехнічні матеріали

Переглянути /

Триботехнічні матеріали : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми
«Матеріалознавство» спец. 132 Матеріалознавство, галузь знань 13 Механічна інженерія денної та заоч…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2023 Луцьк : Луцький НТУ
30 Садова О.Л., Кашицький В.П.

Триботехнічні матеріали

Переглянути /

Триботехнічні матеріали : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Матеріалознавство» спец. 132 Матеріалознавство, галузь знань 13 Механічна інженерія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. Л.…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ