Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
21 Кищун В.А.

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів

Переглянути /

Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 «…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
22 Бойко О.В.

Міжнародний маркетинг

Переглянути /

Міжнародний маркетинг : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг», «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. /…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
23 Грабовець В.В.

Загальний курс транспорту

Переглянути /

Загальний курс транспорту : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань «Транспорт» спец. 275.03 «…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
24 Куцай Н.С.

Контролінг

Переглянути /

Контролінг : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. С. Куцай. Луцьк : ЛНТУ…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
25 Залета О.М.

Історія інженерної діяльності

Переглянути /

Історія інженерної діяльності : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : ЛНТУ
26 Лобойченко В.М.

Методологія наукової та інноваційної діяльності

Переглянути /

Методологія наукової та інноваційної діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека» спец. 263 «Цивільна безпека» денної…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки (ФЕТЕ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
27 Зубовецька Н.Т.

Теорія різання

Переглянути /

Теорія різання : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.Т.…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : ЛНТУ
28 Філюк О.С.

Цивільне право

Переглянути /

Цивільне право (особлива частина) : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» галузі знань 08 Право 081 Право денної та заоч. форм навч. / уклад. О. С.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
29 Піменова О.О., Жук О.М.

Соціологічні дослідження в ЗМК

Переглянути /

Соціологічні дослідження в ЗМК : метод. вказівки до практичних занять та викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Медіакомунікації та PR» галузі знань 06 Журналістика спец. 061 «…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра соціогуманітарних технологій

2024 Луцьк : ЛНТУ
30 Нагірська К.Є.

Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності

Переглянути /

Облік в неприбуткових організаціях та проєктної діяльності : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ