Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
21 Коробчук Т.І.

Сучасні концепції прийняття рішень

Переглянути /

Сучасні концепції прийняття рішень : методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування»…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
22 Коробчук Т.І.

Сучасні концепції прийняття рішень

Переглянути /

Сучасні концепції прийняття рішень : конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
23 Тендюк А.О.

Екологічний менеджмент

Переглянути /

Екологічний менеджмент : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
24 Тендюк А.О.

Екологічний менеджмент

Переглянути /

Екологічний менеджмент : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
25 Василик Н.М.

Управління стресом

Переглянути /

Управління стресом : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
26 Василик Н.М.

Управління стресом

Переглянути /

Управління стресом : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
27 Василик Н.М.

Управління стресом

Переглянути /

Управління стресом : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання /…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
28 Кузьмак О.М.

Академічна етика та доброчесність

Переглянути /

Академічна етика та доброчесність : метод. вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів третього (доктор філософії) освітньо-наукового рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
29 Кузьмак О.М.

Академічна етика та доброчесність

Переглянути /

Академічна етика та доброчесність : конспект лекцій для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 072 Фінанси,…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ
30 Тендюк А.О.

Екологічний менеджмент

Переглянути /

Екологічний менеджмент : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заочної форм навч. / уклад.…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра менеджменту (ФБ)

2024 Луцьк : ЛНТУ