Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
31 Смаль М.В., Дзюбинська О.В., Сунак П.О.

Урбаністика

Переглянути /

Урбаністика : метод. вказівки до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
32 Мельник Ю.А., Верешко О.В.

Садово-паркове та ландшафтне будівництво

Переглянути /

Садово-паркове та ландшафтне будівництво : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузь знань 19 Архітектура та будівництво…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
33 Верешко О.В., Мельник Ю.А.

Інженерна геодезія

Переглянути /

Інженерна геодезія (загальний курс) : метод. вказівки до практичних занять для студ. за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навч. / уклад.: О.В. Верешко, Ю.…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2024 Луцьк : Луцький НТУ
34 Дзюбинська О.В., Смаль М.В., Сунак П.О.

Інженерна підготовка міських територій

Переглянути /

Інженерна підготовка міських територій : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спец. 192 Будівництво та…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра будівництва та цивільної інженерії (ФАБД)

2024 Луцьк : ЛНТУ
35 Ткачук О.Л.

Оздоблення текстилю та виробів

Переглянути /

Оздоблення текстилю та виробів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Технології та дизайн у модній індустрії» спец. 182 Технології легкої промисловості, галузі знань 18…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2024 Луцьк : ЛНТУ
36 Ткачук О.Л.

Оздоблення текстилю та виробів

Переглянути /

Оздоблення текстилю та виробів : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Технології та дизайн у модній індустрії» спец. 182 Технології легкої промисловості, галузі знань 18 Виробництво і…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

2021 Кафедра технологій легкої промисловості

2024 Луцьк : ЛНТУ
37 Мороз С.А., Цизь Т.П.

Інтелектуальні системи безпеки

Переглянути /

Інтелектуальні системи безпеки : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч.…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
38 Гадай А.В.

Схеми та електроустаткування об’єктів

Переглянути /

Схеми та електроустаткування об’єктів : метод. вказівки до до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2024 Луцьк : ЛНТУ
39 Гадай А.В.

Основи релейного захисту і автоматики

Переглянути /

Основи релейного захисту і автоматики : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2024 Луцьк : ЛНТУ
40 Гадай А.В.

Пристрої захисту та автоматики електрообладнання

Переглянути /

Пристрої захисту та автоматики електрообладнання : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2024 Луцьк : ЛНТУ