Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
31 Ковальчук О.В.

Конкуренція та підприємництво

Переглянути /

Конкуренція та підприємництво : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм Маркетинг та Цифровий маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу (ФБ)

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
32 Ковальчук Н.В., Фесіна Ю.Г., Заблоцька І.Л.

Методичні вказівки до оформлення кваліфікаційних робіт

Переглянути /

Кваліфікаційна робота : метод. вказівки до оформлення кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти всіх освітніх програм денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н. В. Ковальчук, Ю. Г.…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ЛНТУ
33 Ткачук А.А.

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

Переглянути /

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп'ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спец…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
34 Хвищун М.В., Лишук В.В.

Наукові дослідження в галузі та інтелектуальна власність

Переглянути /

Наукові дослідження в галузі та інтелектуальна власність : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітніх програм «Електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
35 Дацюк Л.М.

Деревинознавство

Переглянути /

Деревинознавство : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Деревообробні та меблеві технології» галузь знань 18 Виробництво та технології спец. 187 Деревообробні та меблеві технології…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

2021 Кафедра лісового господарства

2023 Луцьк : Луцький НТУ
36 Дацюк Л.М.

Деревинознавство

Переглянути /

Деревинознавство : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Деревообробні та меблеві технології» галузь знань 18 Виробництво та технології спец. 187 Деревообробні та меблеві технології денної та заоч. форм…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

2021 Кафедра лісового господарства

2023 Луцьк : Луцький НТУ
37 Полінкевич О.М.

Управління якістю та ризиками

Переглянути /

Управління якістю та ризиками : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво та бізнес-адміністрування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
38 Полінкевич О.М.

Управління якістю та ризиками

Переглянути /

Управління якістю та ризиками : метод. вказівки до проведення практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво та бізнес-адміністрування» галузі знань 07 Управління та адміністрування…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
39 Валецький Б.П.

Теорія автоматизованого керування

Переглянути /

Теорія автоматизованого керування : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» галузі знань 13 Механічна інженерія…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2023 Луцьк : Луцький НТУ
40 Євсюк М.М., Цизь Т.П.

Переддипломна практика

Переглянути /

Переддипломна практика : метод. вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 - Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки та телекомунікацій (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ