Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
41 Лавренчук С.В., Мельник К.В.

Безпека баз даних

Переглянути /

Безпека баз даних : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спец. 125 Кібербезпека та захист інформації денної та заоч. форм навч. / уклад…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
42 Козубцов І.М.

Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем

Переглянути /

Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем : метод. вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
43 Козубцов І.М.

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності

Переглянути /

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності : конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
44 Козубцов І.М.

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності

Переглянути /

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності : метод. вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки»…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
45 Козубцов І.М.

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності

Переглянути /

Управління програмами, портфелями проектів та захист прав інтелектуальної власності : метод. вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки»…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
46 Козубцов І.М.

Методологія наукових досліджень

Переглянути /

Методологія наукових досліджень : конспект лекцій з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’ютерні науки денної та…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
47 Козубцов І.М.

Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем

Переглянути /

Технології адміністрування та експлуатації захищених інформаційно-комунікаційних систем : метод. вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
48 Козубцов І.М.

Методологія наукових досліджень

Переглянути /

Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
49 Козубцов І.М.

Методологія наукових досліджень

Переглянути /

Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології спец. 122 Комп’…

2021 Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук (ФКНІТ)

2022 Луцьк : ЛНТУ
50 Талах Т.А.

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні

Переглянути /

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2023 Луцьк : ЛНТУ