Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
4861 Кравчук П.Я.

Теорія та практика зовнішньої торгівлі

Переглянути /

Теорія та практика зовнішньої торгівлі : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної проограми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4862 Кравчук П.Я.

Країнознавство

Переглянути /

Країнознавсво : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4863 Кравчук П.Я.

Країнознавство

Переглянути /

Країнознавство : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4864 Кравчук П.Я.

Країнознавство

Переглянути /

Країнознавсво : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4865 Талах Т.А.

Економічний аналіз

Переглянути /

Економічний аналіз : метод. вказівки до викон. курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051Економіка денної та заоч.…

2020 Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

Кафедра обліку і аудиту (ФФОЛП)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4866 Картава О.Ф., Картавий А.Г.

Екологія людини

Переглянути /

Екологія людини : метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Екологія» галузь знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.Ф.…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4867 Мольчак Я.О., Мисковець І.Я.

Гідрологія

Переглянути /

Гідрологія : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заоч. форм навч. / уклад.: Я.О. Мольчак, І.Я. Мисковець. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019 – 30 с.

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4868 Мольчак Я.О., Мисковець І.Я.

Методологія та організація наукових досліджень

Переглянути /

Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Екологія», галузь знань 10 Природничі науки спец. 101 Екологія денної та заоч.…

2020 Факультет екології, туризму та електроінженерії

Кафедра екології та агрономії (ФЕТЕ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4869 Кравчук О.Я., Баула О.В.

Основи наукових досліджень

Переглянути /

Основи наукових досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ
4870 Кравчук О.Я., Баула О.В.

Основи наукових досліджень

Переглянути /

Основи наукових досліджень : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні…

2020 Факультет бізнесу

Кафедра міжнародних економічних відносин (ФБ)

2019 ІВВ Луцького НТУ