Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
71 Савчук С.А., Безверхня Г.В.

Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті

Переглянути /

Методологія наукових досліджень у фізичній культурі і спорті : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти освітньої програми «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 Освіта/педагогіка, спец. 017…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
72 Гребік О.В., Панасюк О.О., Боровська Н.І.

Організація оздоровчої роботи та лікувальна фізична культура

Переглянути /

Організація оздоровчої роботи та лікувальна фізична культура : метод. вказівки до практичних та самостійних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» та освітньої…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра фізичної культури, спорту та здоров`я (ТФ)

2023 Луцьк : ЛНТУ
73 Яновець А.І.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Переглянути /

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – Менеджмент ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 07 Управління та адміністрування…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2023 Луцьк : Луцький НТУ
74 Яновець А.І.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Переглянути /

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – Комп’ютерна інженерія, ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – 12 Інформаційні технології,…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2023 Луцьк : Луцький НТУ
75 Приходько В.Б., Мельничук О.В.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Переглянути /

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05…

2021 Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

2021 Кафедра іноземної та української філології

2023 Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ
76 Ліпич Л.Г.

Економіка сталого розвитку

Переглянути /

Економіка сталого розвитку : метод. вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ВІП ЛНТУ
77 Ліпич Л.Г.

Економіка сталого розвитку

Переглянути /

Економіка сталого розвитку : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» галузі знань 07 Управління та адміністрування, спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова…

2021 Факультет бізнесу та права

2021 Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

2023 Луцьк : ВІП ЛНТУ
78 Пех П.А.

Programming

Переглянути /

Programming : the lectures synopsis for students of the first (bachelor) level of the educational program "Computer Engineering" of the field of knowledge 12 "Information Technologies" specialty 123 "Computer Engineering…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Lutsk : LNTU
79 Пех П.А.

Programming

Переглянути /

Programming : methodical guidelines for laboratory classes for students of the first (bachelor) level of the educational program "Computer Engineering" of the field of knowledge 12 "Information Technologies" specialty 123 "…

2020 Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2023 Lutsk : LNTU
80 Хілуха О.А.

Бізнес- економіка

Переглянути /

Бізнес-економіка : метод. вказівки до викон. практичної та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 051 Економіка денної та заоч. форм навч. / уклад. О. А.…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки (ФБ)

2023 Луцьк : ЛНТУ