Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
71 Пундор Ю.О.

Адміністративне право та процес

Переглянути /

Адміністративне право та процес (частина 2 Адміністративний процес) : метод. вказівки до викон. практичної та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Право» галузі знань 08 «Право» спец. 081…

2021 Факультет бізнесу та права

Кафедра права (ФФОЛП)

2024 Луцьк : ЛНТУ
72 Грицюк І.В., Бандура І.О., Коменда Н.В.

Системно-орієнтоване моделювання в електроенергетиці

Переглянути /

Системно-орієнтоване моделювання в електроенергетиці : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141…

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

2021 Кафедра електричної інженерії

2024 Луцьк : ЛНТУ
73 Мельничук М.Д.

Сталий розвиток та екобезпечні технології

Переглянути /

Сталий розвиток та екобезпечні технології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм: "Індустріальний інжиніринг та менеджмент" та« Матеріалознавство» спец. 132 "Матеріалознавство…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства (ТФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
74 Забродоцька Л.Ю.

Сучасні технології та обладнання в рослинництві і агрономії

Переглянути /

Сучасні технології та обладнання в рослинництві і агрономії : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
75 Юхимчук С.Ф.

Основи технічної творчості

Переглянути /

Основи технічної творчості : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія денної та заоч. форм навч. / уклад. С.Ф…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
76 Юхимчук С.Ф.

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Переглянути /

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : метод. вказівки (практична частина) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 Механічна інжененрія 133 Галузеве…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
77 Тарасюк В.В.

Електричне обладнання тракторів та сільськогосподарських машин

Переглянути /

Електричне обладнання тракторів та сільськогосподарських машин : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
78 Тарасюк В.В.

Переддипломна практика

Переглянути /

Переддипломна практика : метод. вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Агроінженерія» галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство спец. 208 Агроінженерія…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
79 Кірчук Р.В.

Системи автоматизованого проектування та моделювання технологічних процесів в агропромисловому комплексі

Переглянути /

Системи автоматизованого проектування та моделювання технологічних процесів в агропромисловому комплексі : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» галузі знань 20…

2021 Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра аграрної інженерії (МБФ)

2024 Луцьк : ЛНТУ
80 Зайчук Н.П., Гринюк С.В., Фещук Ю.П.

Інформаційні системи та технології

Переглянути /

Інформаційні системи та технології : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Індустріальний інжиніринг та менеджмент" спец. 132 "Матеріалознавство" галузі знань 13 "…

2021 Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки (ФКНІТ)

2024 Луцьк : ЛНТУ