Архів методичних робіт

Автор/укладач Назва Бібліографічний опис Факультет / Кафедра Рік видання Видавець
1 Божко Т.Є.

Системний аналіз в машинобудуванні

Переглянути /

Системний аналіз в машинобудуванні : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : ЛНТУ
2 Божко Т.Є.

Процеси та обладнання для різання матеріалів

Переглянути /

Процеси та обладнання для різання матеріалів : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2024 Луцьк : ЛНТУ
3 Божко Т.Є.

Системний аналіз в машинобудуванні

Переглянути /

Системний аналіз в машинобудуванні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2023 Луцьк : ЛНТУ
4 Божко Т.Є.

Системний аналіз в машинобудуванні

Переглянути /

Системний аналіз в машинобудуванні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Т.Є.…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2023 Луцьк : ЛНТУ
5 Божко Т.Є., Марчук В.І.

Технологія машинобудування

Переглянути /

Технологія машинобудування : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Т.Є. Божко, В…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2023 Луцьк : ЛНТУ
6 Божко Т.Є.

Технологія обробки типових деталей та складання машин

Переглянути /

Технологія обробки типових деталей та складання машин : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2022 Луцьк : Луцький НТУ
7 Божко Т.Є.

Технологія обробки типових деталей та складання машин

Переглянути /

Технологія обробки типових деталей та складання машин : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка…

2021 Факультет транспорту та механічної інженерії

2021 Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

2022 Луцьк : Луцький НТУ
8 Божко Т.Є.

Математичне моделювання інженерних задач

Переглянути /

Математичне моделювання інженерних задач : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч…

2020 Технологічний факультет

Кафедра прикладної механіки (ТФ)

2020 ІВВ Луцького НТУ